Fall Foliage

ONLINE DIENSTEN

Informatie & updates 

Informatie Bruidsgemeente Nazareth

 • UPDATE (31/10/2020): gezien de nieuwe maatregelen, zullen we vanaf 1 november 2020 niet meer fysiek kunnen samenkomen. De diensten zullen dus enkel via online streaming mogelijk zijn.

 • Er wordt live streaming voorzien op de website:

  • Woensdag om 19:00

  • Zondag om 10:00

 • Tijdens het eerste half uur van de diensten worden liederen afgespeeld, nadien volgt de preek.

 • Gelieve uit voorzorg tijdens de maatregelen fysiek contact met ouderen (60+) uit de gemeente te vermijden. Uiteraard moedigen we aan om ook de ouderen te ondersteunen via telefonisch contact, of eventueel het ophalen van boodschappen (en klaarzetten aan de deur).

 • We blijven ook in gebed voor de situatie.

Als bemoediging Psalm 91:

Gods bescherming in gevaren

1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal
overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God,
op Wie ik vertrouw!
3. Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer
verderfelijke pest.
4. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de
toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
5. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de
pijl die overdag aan komt vliegen,
6. voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
7. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.
8. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.
9. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
10. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.
11. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.
12. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.
13. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.
14. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Algemene informatie

De snelle verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) leidt tot verregaande maatregelen in binnen- en buitenland.

We volgen de algemene adviezen van de overheid op de voet op.
 

Algemene informatie Coronavirus: https://www.info-coronavirus.be/

Informatie Coronavirus Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke
hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent

 2. Was regelmatig je handen.

 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en
  gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte
   

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als
  je iemand begroet

 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan
  65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of
  nieraandoeningen, personen met een verzwakt
  immuunsysteem, …).

 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar
  kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen
  kinderen en ouderen is dus af te raden.

 4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen
  bij elkaar komen.

 5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou
  voldoende afstand.

 

Woensdag 19u00

Zondag 10u

DIENSTEN

ADRES

Groenstraat 1

9810 Nazareth

België

CONTACT

BETALING

Tienden: BE97 0013 3454 0649

Offers: BE26 0359 4506 0129

Copyright © 2021 Bruidsgemeente Van Onze Here Jezus Christus 

Privacyverklaring