Geloof

Waarvoor staan we?

Is er een absoluut?

2 Timothëus 3:16, "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid". 

 

Zonder iets solide om in te geloven, zijn we vatbaar om in iets te geloven. We hebben een absoluut nodig, iets dat vast staat waarop we kunnen vertrouwen. De Bijbel is ons absoluut. We geloven dat het Gods hart is dat zich openstelt voor Zijn volk, dus we lezen het als een liefdesbrief.

Een andere reden dat de Bijbel ons absoluut is, is omdat we dingen zien die duizenden jaren geleden werden geprofeteerd uitkomen. Niet alleen dit, maar vanuit de waarheid worden onze levens getransformeerd. Het is ons absoluut.

 

Heeft jouw absoluut je leven veranderd?

Het Evangelie van Jezus Christus

2 Korinthe 15 3-4, "Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften".

Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus de kracht en de demonstratie van de Heilige Geest is. God wil Zichzelf openbaren aan Zijn volk, en Hij doet dat door Zichzelf te openbaren door middel van de Schrift en door individuen.

Het evangelie is dat Jezus gekruisigd is en uit de dood is opgestaan ​​door deze kracht, en in demonstratie leeft vandaag in ons en leeft in ons hart. Hij stierf voor jou en stond weer op om je te laten zien dat Zijn Geest die in jou leeft de kracht is om je te transformeren.

Hij houdt van je en hij wil dat je gered wordt.

Opnieuw geboren worden

Nicodemus vroeg Jezus wat we moeten doen om het Koninkrijk van God te zien, en Hij antwoordde in Johannes 3:5 "Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan".

Het is exact hetzelfde voor ons vandaag. We moeten de Here Jezus kennen in een persoonlijke relatie, zodat Hij ons kan leiden en begeleiden naar alle waarheid. God is degene die Zichzelf aan jou openbaart, en een Nieuwe Geboorte in Christus is een persoonlijke openbaring van wie Hij voor jou is. Wetende dat Hij je verloste en Hij voor je zonde betaalde en je redde. Wanneer Zijn Geest in je hart komt in een echte ervaring, zal Hij je leiden en en met je gaan.

Ben je opnieuw geboren?

De laatste dagen


Wij geloven dat we aan het einde van de tijd leven, simpelweg omdat de Bijbel ons vertelt hoe we zeker kunnen weten dat het de eindtijd is.

In 2 Timotheüs 3 profeteerde de apostel Paulus dat de laatste dagen gevaarlijke tijden zouden zijn, en gaf ons een lijst met dingen die de wereld zou doen. Ze zijn nu bezig met deze dingen te doen.
 

Jezus zei zelf dat het in de laatste dagen zou zijn zoals het was in de tijd van Sodom en Gomorra, en we kunnen zien dat de hele wereld daarin valt.

De Bijbel zegt dat er bepaalde dingen moeten gebeuren in de eindtijd. We volgen dan ook het Woord van God terwijl Hij Zichzelf verder openbaart aan Zijn volk.

In profeet in deze tijd?

Openbaring 10:7 vertelt ons dat een engel, de zevende engel, zal klinken en het mysterie van God zou zijn voltooid. We zien in Daniël 12:9 dat er dingen waren die Daniël zag die niet tot het einde konden worden onthuld.

 

Maleachi 4:5-6 vertelt ons dat er iets anders moet gebeuren in de eindtijd, namelijk de geest van Elia die weer zal terugkeren. Het is een basisprincipe in de Bijbel dat er in de laatste dagen iets moet gebeuren.


Het interessante van deze "engel" of "boodschapper" om dingen in de laatste dag te openbaren, is dat niemand verondersteld wordt hem te aanbidden of te verafgoden. In feite buigt hij zich neer zodat Christus wordt vergroot. Deze engel openbaart dat Christus het mysterie van God geopenbaard is.

Wij geloven dat deze boodschapper William Branham was. We kijken naar de Schrift en we zien wat er tijdens zijn bediening tot 1965 gebeurde, en we zien een perfecte match. Wij geloven dat God zijn eigen Woord interpreteert.

The Godhead

If you walk into almost any seminary, church, or Christian home today you will hear the word, “Trinity” in reference to the Godhead, the divinity of God (Or what the divine nature of God really is). But this idea of the Trinity, that God is three separate persons making up the Godhead, we find is not consistent with Scripture. Crazy we know, because all of Christendom seems to be preaching the Trinity doctrine as absolute truth.

But God never said he was three separate persons, but He did consistently say He was one, manifested in different forms throughout major events in History. Deut 6:4, “Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord”. Jesus later would say in John 10:30, "I and my Father are one.” This was God manifesting Himself as God in His son, Jesus Christ.

He would later say to His disciple Phillip, in John 14:10, "Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.” God is one person of the Lord Jesus Christ, manifesting Himself as Jehovah of the Old Testament, Jesus of the New Testament, and the Holy Spirit down through the ages.

Woensdag 19u00

Zondag 10u

DIENSTEN

ADRES

Groenstraat 1

9810 Nazareth

België

CONTACT

BETALING

Tienden: BE97 0013 3454 0649

Offers: BE26 0359 4506 0129

Copyright © 2020 Bruidsgemeente Van Onze Here Jezus Christus 

Privacyverklaring