Vragen en antwoorden

Stel uw geloofsvraag hier!

Verplicht *

Gelieve uw voor- en achternaam in te vullen

Gelieve een geldig e-mail adres in te vullen

  Vernieuwen Captcha  
Typ de tekens hierboven over om te kunnen versturen aub
   
God bevestigt zijn profeet en boodschap in de 20e eeuw Afdrukken E-mailadres

In deze inleiding vindt u enkele opmerkelijke beelden, die als fantastisch zouden kunnen bestempeld worden, maar echt en schriftuurlijk betrouwbaar zijn, doch wel tot het bovennatuurlijke domein van de Schepper behoren.

Toen William Branham op 6 april 1909 geboren werd in deze hut in de bergen van Kentucky verscheen voor het eerst de Vuurkolom (zie Exodus 3 :2-de Engel des Heren als een vuurvlam bij Mozes).
In juni 1933 verscheen dit bovennatuurlijk Wezen tijdens een doopdienst van een 500-tal mensen in de Ohio-rivier nabij Jeffersonville-Indiana met deze woorden : »Zoals Johannes gezonden werd om de eerste komst van Christus vooraf te gaan, zal uw boodschap de tweede komst van Christus vooraf gaan ».
In januari 1950 werd deze Vuurkolom in Houston-Texas gefotografeerd boven het hoofd van William Branham.
(Zie ook onderaan voor het echtheidsattest afgeleverd door G. Lacy, onderzoeker van dubieuze documenten).Deze foto is te vinden in het museum voor religieuze kunst in Washington D.C.

Na uiteenzetting en schets van de 7 gemeentetijdperken van 5 tot 11 december 1960 (zie hoofdstukken 2 en 3 van het Bijbelboek ‘Openbaringen’) werd de tekening voor de ogen van de vele aanwezigen geprojecteerd zonder enige menselijke tussenkomst.

In de prediking ‘Heren, is dit de tijd ?’ gehouden op 30 december 1962 in Jeffersonville-Indiana werd op visionaire basis de komst van engelen aangekondigd. Dit gebeurde ook daadwerkelijk en dan verscheen op 28 februari 1963 een soort wolk die voor de observatoria van Arizona en omgeving onverklaarbaar was wegens de hoogte of enige aanwijsbare reden.Wie weet dat toen 7 engelen aan William Branham aldaar de opdracht kwamen geven naar Jeffersonville te gaan en er te prediken over de 7 zegels (zie hoofdstukken 5, 6 en 8 van het boek ‘Openbaringen)- wat hij dan ook deed van 18 tot 24 maart 1963- kan geloven dat Christus Bijbelse profetie vervulde en als de komende Rechter met de witte pruik (Openbaringen 1 :14) werd afgebeeld.

Echtheidsattest (G. Lacy)