Vragen en antwoorden

Stel uw geloofsvraag hier!

Verplicht *

Gelieve uw voor- en achternaam in te vullen

Gelieve een geldig e-mail adres in te vullen

  Vernieuwen Captcha  
Typ de tekens hierboven over om te kunnen versturen aub
   
Bovennatuurlijk - Het leven van William Marrion Branham Afdrukken E-mailadres

Wie was William Branham? Hij was èèn van de meest invloedrijke christelijke leiders van de twinstigste eeuw – maar ook èèn van de meest omstreden. In zijn bediening werden meer wonderen gezien dan bij enig ander in de geschreven geschiedenis.
Zover is het controleerbaar, maar wat betekenen deze dingen? Daar ligt de twistvraag. En hier is het antwoord.

Hier vindt u een beknopte samenvatting van de 6 boeken waarin waarheidsgetrouw het leven van Willliam Branham beschreven wordt in een verhalende en boeiende stijl.

Boek 1: De jongen en zijn armoede (1909 - 1932)

Vanaf het moment dat William Branham geboren werd, was hij een zonderling. Lijdend onder armoede en verwerping, werd hij een nerveus kind. Ongewone dingen bleven gebeuren in zijn leven, verbijsterende en geestelijke dingen die hem beangstigden.
Maar hij begon niet eerder aan God te denken totdat hij veertien jaar oud was, toen hij bijna beide benen verloor bij een ongeluk met een jachtgeweer. Terwijl hij stervend lag in een plas bloed, zag hij een afschuwelijk visioen van de hel. Daarin viel hij steeds dieper in de wereld van de verloren en afgedwaalde zielen. Hij riep tot God voor genade en op wonderlijke wijze werd hem een tweede kans gegeven – een kans die hij later bijna miste.

Boek 2: De jonge man en zijn wanhoop (1933 - 1946)

Als jonge voorganger worstelde William Branham om zijn eigenaardige leven te begrijpen. Waarom was hij de enige prediker in de stad die visioenen zag? Toen God hem in 1936 voor het eerst riep voor nationale evangelisatie, weigerde hij die roep te beantwoorden. Hij moest het duur bekopen door zijn vrouw en dochterje aan tuberculose te verliezen. De visioenen bleven komen.
Predikers noemden de visioenen duivels. Door wanhoop werd hij uiteindelijk in de wildernis gedreven om God te zoeken. Daar kreeg hij van aangezicht tot aangezicht een ontmoeting met een bovennatuurlijk wezen. De engel gaf hem de opdracht van God om een gave van Goddelijke genezing aan de mensen van de wereld te brengen. Toen William Branham betwijfelde of de mensen wel werkelijk zouden geloven dat een engel hem had bezocht, zei de engel dat hem twee bovennatuurlijke tekenen gegeven zouden worden om zijn roeping te bevestigen. Dan zouden ze moeten geloven. En geloven deden ze!

Boek 3: De man en zijn opdracht (1946 - 1950)

Onmiddellijk nadat de engel William Branham bezocht en hem zei dat hij geroepen was om een gave van genezing aan de mensen van de wereld te brengen, verscheen het eerste teken. Wanneer hij de hand van iemand aanraakte, die aan een ziekte leed, veroorzaakt door een ziektekiem, onstond er een lichamelijke reactie in zijn hand.
Binnen twee maanden na zijn opdracht trok de gave van William Branham nationale aandacht. Met duizenden stroomden de mensen naar zijn samenkomsten, waar hij in de naam van Jezus Christus redding en Goddelijke genezing predikte. Wonderen waren in overvloed aanwezig. Nog nooit was de wereld van zoiets ooggetuige geweest sinds Jezus in Galilea wandelde, duivelen uitwierp en zieken genas.
Toch vroegen sommigen zich af of deze nederige man werkelijk een ontmoeting met een engel had gehad. Toen verscheen het tweede teken... en toen moesten ze wel geloven!

Boek 4: De evangelist en zijn erkenning (1951 - 1954)

William Branham was een paradox in de hedendaagse geschiedenis. In het begin van 1946 sprong zijn bediening in minder dan zes maanden van onbekendheid tot nationale aandacht. De vonk bracht een grote wereldwijde geloofs-genezingsopwekking voort. Hij bereikte dit resultaat met behulp van een unieke gave – een bovennatuurlijk teken. Dat verbaasde de mensen zozeer dat ze er acht op sloegen.
Al spoedig trok het de belangstelling van christenen over de gehele wereld. Tussen 1951 en 1954 hield William Branham de grootste christelijke samenkomsten ooit in die tijd gehouden. Ongeveer 300.000 mensen waren aanwezig in èèn bijeenkomst in Bombay, Indië. De vraag naar zijn diensten in Amerika en overzee leek onverzadigbaar. Maar William Branham was niet tevreden. Er leek iets mis te zijn. Voor een lange tijd wist hij niet wát dat precies was, maar aan het eind van 1954 wist hij het. Er zou een verandering komen in zijn bediening.

Boek 5: De leraar en zijn verwerping (1955 - 1960)

De internationale bediening van William Branham had drie hoofdfasen: Eerst was hij in staat om ziekten te onderscheiden door een bovennatuurlijk teken in zijn hand. Later maakten visioenen het mogelijk om ziekten, en vele andere zaken, te onderscheiden. Tussen 1946-1954 namen meer dan 500.000 mensen Jezus Christus als hun Redder aan door zijn prediking. Het is niet te schatten hoeveel ettelijke miljoenen hun lichamelijke genezing ontvingen door zijn gebeden.
Toen ontdekte hij dat de mensen de geestelijk diepten niet aannamen die Gods Woord en Geest hen aanboden. William Branham voelde dat de Geest van God hem riep om meer te doen. Hij wist dat de mensen om allerlei redenen naar zijn samenkomsten kwamen. Sommigen geloofden dat de Geest van Jezus Christus aanwezig was. Anderen kwamen uit nieuwsgierigheid, precies zoals de mensen Jezus wilden zien, toen Hij zieken genas en broden vermenigvuldigde. Maar het waren de onderwijzingen van Jezus die de geschiedenis van de wereld veranderden.
William Branham voelde dat God hem riep om meer te onderwijzen tijdens zijn geloofs-en genezings campagne. Hij geloofde dat zijn bediening een blijvende en nuttige bijdrage kon leveren voor de christelijke gemeente.
Aan het begin van 1955 onderwees hij niet alleen Goddelijke genezing, maar ook ander aspecten van Gods Woord. God gaf hem een visioen van een nieuwe fase in zijn bediening – een “derde trek” (om de woorden van de engel te gebruiken). Het zou alles overtreffen wat God ooit in het verleden door hem heen gedaan had. Het kon niet uitblijven dat sommigen hier aanstoot aan zouden nemen.

Boek 6: De profeet en zijn openbaring (1960 - 1965)
BOEK 6 IS NOG NIET KLAAR VOOR UITGAVE

Bestelling van de boeken

De boeken worden tegen een lage prijs opgestuurd. Indien u interesse hebt kunt u ze bij ons bestellen. Ons adres vindt u onder de menu "Over ons" > "Contacteer ons" of stuur een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .