Het bestuur Afdrukken E-mailadres

De Bruidsgemeente is een gemeente van lokale Christenen en heeft het statuut van een VZW.

De leiding van de gemeente is de Heilige Geest en de Bijbel, onafhankelijk van enige denominatie of kerk.

De ambten zijn ingericht volgens de Bijbelse principes (Zie o.m. Efeziërs 4, 1 Timoteüs 3 en I Korintiërs 12).

Bestuur Bruidsgemeente

 

De voorganger-herder en mede-voorganger

Voorganger-herder Mede-voorganger

Het getuigenis van br. Albert: Een totale bevrijding van de druk van veroordeling van zonde.


De diakenen

Hoofddiaken Diaken

 

De beheerders

Beheerder Beheerder