Info (onderwerp lezen of beluisteren)

Klik hieronder

Vragen en antwoorden

Stel uw geloofsvraag hier!

Verplicht *

Gelieve uw voor- en achternaam in te vullen

Gelieve een geldig e-mail adres in te vullen

  Vernieuwen Captcha  
Typ de tekens hierboven over om te kunnen versturen aub
   
Geschiedenis van de "Bruidsgemeente van onze Here Jezus Christus" Afdrukken E-mailadres

Gemeente in Ledeberg 1954

Onze gemeente is  jaren geleden onstaan toen het in België zeer ongewoon was om in de Bijbel te geloven en tegen de traditionele religie in te gaan.

We vertrouwen vandaag niet op dit pionierswerk of de relatief lange bestaansgeschiedenis van onze kerk, maar de Evolutie van de gemeente toont hoe het Evangelie in de laatste decennia ontvouwd is, om tenslotte onze Here Jezus Christus volledig gemanifesteerd te zien in Zijn bruid.

Dit verklaart de Naam van onze gemeente en onze verwachting om de Here Jezus spoedig van aangezicht tot aangezicht te zien.

Geschiedenis van de gemeente

Gesticht op 28 maart 1954 door Jean Armand Vanhees na een opleiding in de Bijbelschool van de "Belgische evangelische zending".
Daar hij tot het inzicht gekomen was dat in de Bijbel enkel sprake is van dopen door onderdompeling na een bewuste, persoonlijke bekering, startte de gemeente onder de naam van de "Belgische Baptistenzending".


Verder inzicht leidde hem naar de Pinksterbeweging, waarbij het bovennatuurlijke element van geestesgaven een plaats kreeg.


I Korintiërs 12:8-10

Kontakten met de "Volle Evangelie Zakenlieden" leidde in 1967 tenslotte naar een nieuw spoor. Toen werd stilaan duidelijk dat door een profetische bediening de oorspronkelijke principes van de apostolische gemeente waren hersteld, het terugbrengen van het hart van de kinderen tot de vaderen.


Matt.17:11 & Mal.4:5-6

Studie van de Bijbel en de kerkgeschiedenis bevestigde dat Petrus, na de komst van de Heilige Geest, de Persoon en de functies van de Here Jezus Christus vermeld in Mattheus 28:19 begrepen had en daarom doopte in Zijn Naam, zoals trouwens nadien ook steeds toegepast werd in de eerste gemeenten.


Hand. 2:38, 8:16,10:48,19:5

Steeds meer licht kwam op Gods Woord door de eindtijdboodschap, die de weg heeft geopend naar een leven dat daarmee overeenstemt.

 

Naam van de gemeente

De naam "Bruidsgemeente van onze Here Jezus Christus" verwijst niet naar een nieuwe kerkorganisatie, maar wel naar de verwachte vervulling van hetgeen geschreven staat in Openbaring 22:17 en 20: "En de Geest en de bruid zeggen: 'Kom'." -"Ja kom, Heer Jezus".

 

Foto's doorheen de jaren

Foto geschiedenis van onze gemeente