Een totale bevrijding van de druk van veroordeling van zonde - het getuigenis van br. Albert Afdrukken
Voorganger-herder

Als Rooms katholiek was mijn herhaaldelijke vraag aan een evangelisch gelovige collega op het werk, welk geloof of kerk dan wel de waarheid had.

In 1964, het jaar van ons huwelijk, bezocht ik in augustus voor een tweede keer een dienst van de 'Volle evangelie-gemeente' in Ledeberg, Gent. Tijdens de dienst kwam mij plots het beeld van Golgotha voor de geest. De Here Jezus sprak toen in mijn hart: "Wat er tussen Mij en u was heb ik weggedaan"!

Erg verbaasd, maar een geweldige bevrijding ervarend, vroeg ik de voorganger om gebed. Ook mijn echtgenote had begrepen wat bekering tot God echt was. Mijn vraag over het ware geloof was meteen beantwoord.

Ik was toen 26 jaar en mijn vrouw 21 en onder de druk van de katholieke familie en traditie konden we niet breken met zondagse misviering. De prediker bemoedigde ons wijselijk met de verzekering dat alles wel in orde kwam. Kort nadien gebeurde dat ook, toen ik tijdens de mis een zwarte schaduw over het voorste van de kerk zag. Dat was het laatste bezoek en de week daarop had mijn vrouw dezelfde overtuiging.

We werden op ons geloof gedoopt in de trinitarische formule, doch later opnieuw onder toevoeging van Handelingen 2:38 , een combinatieformule die echter ook niet in de eerste gemeenten gebruikt bleek te zijn. Uiteindelijk vond in 1967 de profetische boodschap schoorvoetend ingang en kwam er licht op de apostolische wijze van dopen, heiliging, enz.

In Gods dienst voor de lokale Christenen

In 1974 kreeg de voorganger, br. Armand Vanhees, in een visioen antwoord op zijn vraag om de gemeente een nieuwe naam* te geven in overeenstemming met de nieuwe Bijbelse inzichten en de passende ordening ervan.

Onder de aangestelden fungeerde ik als één der oudsten. Na het heengaan van br. Vanhees werd ik begin 2002 door de meerderheid van de gemeente als voorganger-herder gekozen.

Albert Vancrombrugge

Gods zegen,

Br. Albert

Contacteer mij gerust als u vragen hebt: Zie de menu "Over ons" > Contacteer ons

* Zie de menu "Over ons" > Geschiedenis van de "Bruidsgemeente van onze Here Jezus Christus"