Woord van de dag

Het Woord van God voor vandaag bestaat uit enkele Bijbelverzen (Herziene Statenvertaling) en passende transcripts van predikingen van W.M. Branham (samengesteld door T. A. Dodd, vertaald door Vrije Zendingshulp NL). De volledige predikingen zijn beschikbaar onder de menu "Prediking".Woord van de dag - 26 juni (dag 178) Print E-mail
There are no translations available.

...Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen. (Psalm 23)

...Nu, wanneer Hij mij wil oproepen, ben ik gereed door de genade van God, gelovend dat wanneer deze aardse tent wordt afgebroken, wij er reeds een wachtende hebben waar we in zullen gaan, die dan niet meer kan sterven. Hoe kunt u zo graag hierin leven? Ik niet. Oh, we zullen hier uit gaan en daar ben ik blij om...

Read more...