Woord van de dag

Het Woord van God voor vandaag bestaat uit enkele Bijbelverzen (Herziene Statenvertaling) en passende transcripts van predikingen van W.M. Branham (samengesteld door T. A. Dodd, vertaald door Vrije Zendingshulp NL). De volledige predikingen zijn beschikbaar onder de menu "Prediking".Woord van de dag - 22 april (dag 113) Print E-mail
There are no translations available.

...De HEERE zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer Aäron en zeg dat hij niet te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, vóór het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. (Leviticus 16)

...Jezus was die God die versluierd was. Toen Hij op Golgotha stierf, zond God vuur en bliksem en scheurde Hij de voorhang van boven naar beneden, zodat het hele verzoendeksel volledig in zicht kwam. Maar ze waren te blind om het te zien...

Read more...