top of page

Pastor

Voorganger van de gemeente

PASTOR (voorganger)

David gaf op 13-jarige leeftijd zijn hart aan God en liet zich toen volgens Handelingen 2:38 in water dopen

in de naam van de Here Jezus Christus.

In 1999, toen David 22 jaar was, riep God hem als voorganger*, vlak na het plotse overlijden van zijn

grootvader Armand Vanhees, de stichter van de Bruidsgemeente. 

Eén van de ouderlingen uit de kerk, Albert Vancrombrugge, werd in de tussentijd (in 2001) gekozen als

voorganger van de Bruidsgemeente en heeft deze functie vervuld tot het najaar van 2017 (zie 'Oorsprong').

 

In Februari 2007, toen David net 30 jaar was geworden, begon hij effectief met het Evangelie te prediken, na

vele jaren dienst in allerlei taken op de achtergrond zoals muziek, geluidstechniek, vertaling en zondagschool. 

In 2009 werd David door Albert Vancrombrugge aangesteld als co-pastor of mede-voorganger van de Bruidsgemeente, om zoveel mogelijk assistentie te bieden in alle taken van de voorganger.

                            is sinds 15 oktober 2017 ingestemd als de voorganger van de Bruidsgemeente te Nazareth.

 

Naast de dagelijkse verantwoordelijkheid over de eigen gemeente te Nazareth, reist David ook geregeld naar andere landen om ook daar het Evangelie te prediken in andere talen, zoals er geschreven staat 'Ga heen in heel de wereld en predik het Evangelie aan alle schepselen'. 

 

Een sterk team van diakenen en beheerders (zie 'Staff') ondersteunt David bij allerlei praktische zaken in de plaatselijke gemeenschap te Nazareth.

 

David is sinds 2000 gehuwd en is gezegend met vier kinderen samen met zijn echtgenote, die ook deel uitmaken van de lokale kerk.

 


* In hedendaagse termen zou je een 'voorganger' het best kunnen vergelijken met een soort 'manager' van de groep gelovigen; de Bijbelse context beschrijft een voorganger nog vollediger als een 'herder', die de schapen, God's volk, weidt en leidt. In de praktijk gaat dit over iemand die de leiding heeft over de kerk, predikt vanuit de Bijbel, de gelovigen raad geeft, met hen bidt en hen helpt in hun dagelijkse wandel met God.

_MG_6696_edited.png
David_Eijbersen.png
bottom of page